In de huidige maatschappij waarin de mens vooral bezig is met vernieuwing, vooruitgang, verstedelijking en industrialisatie, zijn er ook nog mensen die zich bekommeren om de natuur in al haar verscheidenheid.
De aarde kan zonder de mens, maar de mens kan niet zonder de aarde.